สนุกไปกับการซ้อมดนตรี .

เริ่มต้นง่ายๆ แค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

การซ้อมบันไดเสียง

เคยรู้สึกไหม ว่าการซ้อมบันไดเสียงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ จำยาก ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่คล่องซักที ที่นี่มีทางออกให้ ด้วยแอปพลิเคชั่น "สุ่มสเกล" ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการฝึกฝนในเรื่องของบันไดเสียงให้เกิดความชำนาญคล่องแคล่ว จำได้แม่นยำ

  • ใช้งานง่าย เพียงเลือกบันไดเสียงที่ต้องการฝึก
  • สะดวกสบาย ใช้ได้ทุกที่ที่สามารถออนไลน์ได้
  • ช่วยเพิ่มทักษะด้านบันไดเสียงให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมบันไดเสียง และสามารถนำไปเพิ่มพูนทักษะทางด้านดนตรีให้ก้าวหน้าขึ้นไป


บันไดเสียง (Scale)

บันไดเสียง หมายถึง โน้ต 5-12 ตัวที่เรียงกันตามลำดับจากเสียงต่ำไปสูง และจากเสียงสูงไปเสียงต่ำมีโครงสร้างที่มีการกำหนดช่วงห่าง ของเสียงจากตัวโน้ตหนึ่งไปอีกตัวโน้ตหนึ่งอย่างเป็นระบบ ในแต่ละชนิดของบันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงเมเจอร์ (major scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (minor scale) บันไดเสียงแพนทาโทนิค ( Pentatonic scale ) เป็นต้น บันไดเสียงเป็นตัวกำหนดแนวทางการเคลื่อนของตัวโน้ตในเพลง และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับบทเพลงอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

Scale

ชนิดของบันไดเสียง

บันไดเสียงเมเจอร์ ให้ความรู้สึกร่าเริง แจ่มใส เข็มแข็ง ประกอบด้วยโน้ต 7 ตัว มีช่วงครึ่งเสียง 2 ช่วง ได้แก่ 3-4 และ 7-8

บันไดเสียง เนเจอร์รัล ไมเนอร์ ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน โศกเศร้า หม่นหมอง ประกอบด้วยโน้ต 7 ตัว มีช่วงครึ่งเสียง 2 ช่วง ได้แก่ 2-3 และ 5-6

บันไดเสียง ฮาร์โมนิค ไมเนอร์ ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน โศกเศร้า หม่นหมอง ประกอบด้วยโน้ต 7 ตัว มีช่วงครึ่งเสียง 2 ช่วง ได้แก่ 2-3 , 5-6 และ 6-7 ห่าง 3 semitone


ทดสอบ

สุ่มบันไดเสียง

เลือกบันไดเสียง

เลือกคีย์

×

Metronome

รายละเอียด

รายลเอียดของบันไดเสียงแต่ละชนิด

  • ทั้งหมด
  • เมเจอร์
  • ไมเนอร์

Major Scale

บันไดเสียง เมเจอร์

Natural Minor Scale

บันไดเสียง เนเจอร์รัลไมเนอร์

Harmonic Minor Scale

บันใดเสียง ฮาร์โมนิคไมเนอร์

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน

จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน "สุ่มสเกล" ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะสามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหาการฝึกซ้อมบันไดเสียงได้เป็นอย่างดี

ชอบ รู้สึกมีความสุข

ทักษะ ช่วยให้เกิดทักษะใดเรื่องบันไดเสียงสูงขึ้น

เวลาเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นสุ่มสเกลแล้ว ใช้เวลาในการฝึกซ้อมบันไดเสียงน้อยลง

ได้รับความนิยม มีผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นสุ่มสเกลเป็นจำนวนมาก

ณัฐพล เฟื่องอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การซ้อมบันไดเสียงมีความจำเป็นอย่างมาก ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับที่สูงขึ้นต้องมีการซ้อม อาร์เปจิโจ (Arpeggio) ควบคู่ไปด้วยและปัญหาที่นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่ฝึกซ้อมบันไดเสียง อาจารย์ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับแรกคือ ซ้อมยังไม่มากพอทำให้กล้ามเนื้อหรือระบบการจดจำของกล้ามเนื้อยังไม่สามารถจำการเล่นบันไดเสียงได้ ระดับที่ 2 ส่วน ใหญ่จะเกิดกับบันไดเสียงที่ยากอาจจะเกิดยากระยะเวลาในการซ้อมมีไม่มากพอ ระดับที่ 3 ส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษา ไม่ได้คิดถึงเสียงตามไปด้วยทำให้ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นถูกต้อง

ธีรเดช หุนสนอง

อาจารย์พิเศษ

ดนตรีเปรียบเสมือนภาษาบันไดเสียงก็เปรียบเสมือนพยันชนะไทย บันไดเสียงจึงจำเป็นอย่างมาก บันไดเสียงเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ทำคอร์ด ทำนอง ต่าง ๆ หลอหลอมออกมาเป็นเพลงบันไดเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรี และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการฝึกซ้อมบันไดเสียง คือ ขาดแรงจูงใจ ไม่รู้ว่าจะซ้อมไปเพื่ออะไร ถึงทั้งยังใช้เวลาในการฝึกซ้อมที่ยาวนานกว่าจะชำนาญ ทำให้เกิดความเบื่อหนายในการฝึกซ้อมบันไดเสียง

Team

สร้างสรรค์โดย

ประชาชน ฐิติสุริยารักษ์

อำนวยการผลิต

ดร.??? ?????

ที่ปรึกษางานวิจัย

โสภณ ฐิติสุริยารักษ์

โปรแกรมเมอร์

เอกภูมิ กลิ่นเจริญ

กราฟิกดีไซน์

Contact

ติดต่อเรา

Location:

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 13170

Call:

065-513-4507

Loading
ขอบคุณ สำหรับข้อความที่คุณส่งมา