แบบฝึกหัดพื้นฐาน

แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 3
Breath Mark

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างโน้ตเพื่อระบุตำแหน่งที่ผู้เล่นได้หยุดพักหายใจ

แบบฝึกหัดที่ 4
แบบฝึกหัดที่ 5
แบบฝึกหัดที่ 6
แบบฝึกหัดที่ 7
แบบฝึกหัดที่ 8
แบบฝึกหัดที่ 9
เก่งมาก คุณมาได้ครึ่งทางแล้ว สู้ๆนะ
แบบฝึกหัดที่ 10
แบบฝึกหัดที่ 11
แบบฝึกหัดที่ 12
แบบฝึกหัดที่ 13
แบบฝึกหัดที่ 14
แบบฝึกหัดที่ 15
แบบฝึกหัดที่ 16
เก่งมาก คุณฝึกจบแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานแล้ว สุดยอด


Finger Chart